top of page
Home page.jpg

אודותנו

המחקר בעיבוד שפות טבעיות התקדם במהירות בשנים האחרונות, וכתוצאה מכך נוצרו אלגוריתמים מרגשים לעיבוד מתוחכם של טקסט ודיבור בשפות שונות. חלק ניכר מהמחקרים מתמקדים באנגלית. שלוש השפות השמיות המדוברות בעולם הן הערבית 422 מיליון דוברים, מה שהופך אותה לשפה החמישית המדוברת בעולם. אמהרית (27 מיליון), ועברית (10 מיליון). שפות שמיות מציגות תהליכים מורפולוגיים ייחודיים, ומאתגרות מבנים תחביריים ותופעות שונות הנפוצות פחות בשפות אחרות. כדי להתמודד עם אתגרים אלה עם פתרונות ייחודיים, יש צורך בתשתית בלשנית של קורפוסים מתוייגים, גדולים ואיכותיים

האיגוד הישראלי לטכנולוגיות שפת אנוש הוא ארגון ללא כוונת רווח של חברות תעשייה, אקדמיה וממשל, המתמקד בבנייה ומתן תשתית של קורפוסים מתוייגים בעברית ובערבית. תשתית זו מאפשרת לחקור ולפתח טכנולוגית ויישומים מתקדמים בתחום הבנת השפה ומשפרת את יכולתם של חברי האיגוד לחדש וליצור פתרונות מתקדמים לשווקי הבנת השפה במערכות ממוחשבות. שליש מתקציב האיגוד מגיע מחברי האיגוד ושני שלישים מגיעים מרשות החדשנות
ומהיוזמה הלאומית לישראל הדיגיטלית

bottom of page